หัวฉีด HANA

HANA MODEL No.2000  ความต้านทาน  1,9 Ω

■ รายละเอียด
หัวฉีด LPG/CNG ก็คือ วาล์วเปิดปิดอัตโนมัติ ลักษณะรูปร่างคล้ายกับหัวฉีดน้ำมัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงได้อย่างเหมาะสม  และช่วยให้ยานพาหนะประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย อุปกรณ์ชนิดนี้คำนวณเวลาการฉีดจ่ายเชื้อเพลิงโดยกล่องควบคุมของเครื่องยนต์ให้เหมือนกันตลอดเวลา  การฉีดจ่ายเชื้อเพลิงที่แน่นอนต้องจ่ายเข้าใกล้วาล์วไอดีให้มากที่สุด
■ ข้อดี
● ประหยัดค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงและพัฒนาขีดความสามารถมากขึ้น
● หัวฉีด HANA มีความทนทานดีเยี่ยม
● หัวฉีด HANA เป็นตัวแทนเข้าแข่งความทนทานของตัวอุปกรณ์ ร่วมเข้าแข่งมากกว่าสามครั้ง
● หัวฉีด HANA มีความต้านทานในการสั่นสะเทือนและปฏิกิริยาการคายความร้อนดีเยี่ยม
● หัวฉีด HANA สามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ได้
■ ตัวแปรทั่วไป

■ การประยุกต์ใช้หัวฉีดแต่ละชนิดเปรียบเทียบกับแรงม้าของเครื่องยนต์

ในความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการใช้งาน แนะนำหัวฉีด HANA 2000 กับยานพาหนะที่ใช้ระบบแก๊สรถยนต์ AC สามารถใช้งานได้ง่ายกับข้อต่อชุดสาไฟ

สามารถเลือกใช้รางหัวฉีดได้ 2 แบบ

1) หัวฉีดชนิดทั่วไป + รางหัวฉีดเดิม

2) หัวฉีดชนิดแบบเสียบท่อ + ท่อร่วม (ใช้ร่วมกับหัวฉีดแบบเดี่ยว)