ราคาติดเเก๊ส

รายละเอียดราคาติดตั้งแก๊ส
ฟรีประกันมูลค่า 1.6 ล้าน บริการฉุกเฉินยกลากรถฟรี 1 ปี
ประกันอัคคีภัย 1,000,000.- ประกันเครื่องยนต์ 200,000.-
ประกันผู้ขับขี่ 200,000.- ประกันผู้โดยสาร 200,000.-
รุ่น
หม้อต้ม
ราง
ค่าติดตั้ง
รับประกัน
Ac Stag 200
Toma
Valtek
23,000

ประกัน 2 ปี
Ac Stag 4 Eco
Toma
Valtek
24,000
+ ตู้ 1,500
ประกัน 2 ปี
Ac Stage 4 Plus
Toma
Valtek
26,000
+ ตู้ 1,500
ประกัน 2 ปี
Ac Stag 300 ISA 2
Toma
Valtek
28,000
+ ตู้ 1,500
ประกัน 2 ปี
Ac Stag 300 Premium
Toma
Valtek
30,000
+ ตู้ 1,500
ประกัน 2 ปี
Ac Stag 300 ISA 2 6 สูบ
Ac 250 HP
Valtek
36,000
+ ตู้ 1,500
ประกัน 2 ปี
Ac Stag 300Premium 6 สูบ
Ac 250 HP
Valtek
38,000
+ ตู้ 1,500
ประกัน 2 ปี

ชุดหัวฉีด Energy Reform รุ่น Fast TECH II 
หม้อต้ม Alaska Super 200HP
ถังแคปซูล จาก Siam Intermagnate 58L, 64L , 68L
วาล์ว Tomasetto Energy Reform (ยกเว้นรุ่น Eco)

รุ่น Premium 30,000.-

รุ่น Pro 25,000.-

พร้อมใบวิศวะ

ชุดหัวฉีด Energy Reform รุ่น Advance OBD
หม้อต้ม Alaska Super 200HP
ถังแคปซูล จาก Siam Intermagnate 58L, 64L , 68L
วาล์ว Tomasetto Energy Reform
34,000 บาท
พร้อมใบวิศวะ
ชุดหัวฉีด Energy Reform รุ่น Advance OBD ( 6 สูบ )
หม้อต้ม Alaska Super 200HP
ถังแคปซูล จาก Siam Intermagnate 58L, 64L , 68L
วาล์ว Tomasetto Energy Reform
43,000 บาท
พร้อมใบวิศวะ

ฟรี ประกันวินาศภัย 1,000,000.- ประกันเครื่องยนต์ 100,000.-

(กรุงเทพประกันภัย)

ชุดหัวฉีด EUROPEGAS OSCAR-N OBD CAN
หม้อต้ม MAGIC III 250 HP + หัวฉีด Keihin
ถังแคปซูล จาก Siam Intermagnate 58L, 64L , 68L
วาวล์ Tomasetto (อิตาลี)

36,000 บาท
พร้อมใบวิศวะ

ชุดหัวฉีด EUROPEGAS OSCAR-N OBD CAN
หม้อต้ม Tomasetto + หัวฉีด Hana 
ถังแคปซูล จาก Siam Intermagnate 58L, 64L , 68L
วาวล์ Tomasetto (อิตาลี)

29,000 บาท
พร้อมใบวิศวะ

ชุดหัวฉีด AUTRONIC
ชุดหัวฉีด AUTRONIC
ถังแคปซูล จาก Siam Intermagnate เลือกได้ 58L, 64L , 68L
วาวล์ Tomasetto (อิตาลี)
28,000 บาท
พร้อมใบวิศวะ
ชุดหัวฉีด AUTRONIC AUTRONIC EVO
ถังแคปซูล จาก Siam Intermagnate เลือกได้ 58L, 64L , 68L

วาวล์ Tomasetto (อิตาลี)
35,000 บาท
พร้อมใบวิศวะ
ชุดหัวฉีด AUTRONIC (สำหรับเครื่องยนต์ 6 สูบ) 
ถังแคปซูล จาก Siam Intermagnate เลือกได้ 58L, 64L , 68L

วาวล์ Tomasetto (อิตาลี)
41,000 บาท
พร้อมใบวิศวะ

- รับประกันอุปกรณ์แก๊ส เป็นระยะเวลา 1-2 ปี 
- วาวล์ + ถังแคปซูล รับประกัน 2 ปี 
- รับประกันการจูนระบบแก๊สตลอดอายุการใช้งาน